آموزش زبان انگلیسی http://english-learners.mihanblog.com 2020-08-02T19:18:37+01:00 text/html 2013-05-23T06:34:25+01:00 english-learners.mihanblog.com علیرضا عبداللهی اصلاحات انگلیسی http://english-learners.mihanblog.com/post/9 <div style="border-style: none none dotted; border-bottom-color: rgb(227, 227, 227); border-bottom-width: 1.5pt; padding: 0cm 0cm 11pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 7.5pt; border: none; padding: 0cm;"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:Conv_616;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Arial;color:#0C4977;mso-font-kerning:18.0pt">Flamer<o:p></o:p></span></b></p> </div> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 18pt;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#444444">If&nbsp;you really want to learn proper spoken English, I sometimes need to teach “bad” words. &nbsp;These are used a lot by native speakers, and they are NOT taught in schools because schools are scared to teach things that might get them in trouble. &nbsp;Not here! &nbsp;I want you guys to learn EVERYTHING that all native speakers know and use. &nbsp;This is useful English here! &nbsp;Don’t forget it. &nbsp;We want you to be like a native speaker and we will do everything .we can on our program to make that happen</span></p> text/html 2013-05-04T08:24:27+01:00 english-learners.mihanblog.com علیرضا عبداللهی آموزش زبان انگلیسی با Listening http://english-learners.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: left;"><b style="font-size: medium; background-color: rgb(204, 207, 255);"><font size="5">. Listening Exercises</font></b></div><div><font size="5">Listen to the conversation again by pressing the Play Audio button and read along with the conversation. Review the&nbsp;<a href="http://www.esl-lab.com/supplies/suppliessc1.htm#key" style="text-decoration: none; background-image: none; color: rgb(255, 0, 153);">Key Vocabulary</a>&nbsp;and the sample sentences.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><p></p><p style="font-family: arial;"></p> text/html 2013-05-03T21:31:37+01:00 english-learners.mihanblog.com علیرضا عبداللهی روز مادر http://english-learners.mihanblog.com/post/7 <h1 class="Heading1 title" style="letter-spacing: -1px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-size: 30px; font-family: Georgia; vertical-align: baseline; color: rgb(35, 35, 35);"><section class="entry" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline;"><h1 class="Heading1 title" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-size: 30px; vertical-align: baseline; letter-spacing: -1px;">Homemade Mother’s Day: A Floral Lunch for Mom</h1><footer class="meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><img src="http://test3-img.ehowcdn.com/thumbnail-60x60/ehow-home-blog-us/wp-content/blogs.dir/avatars/86/avatar-bpfull.jpg" class="Grid1 Alpha avatar" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; float: left; width: 60px;"><address class="Note" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 12px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(169, 169, 169);">By Elizabeth Lamont</address><time datetime="2013-04-24T16:44:57-04:00" class="Note timestamp" style="font-size: 12px; color: rgb(169, 169, 169); display: block; margin-bottom: 10px;">Apr 24, 2013</time><ul class="ShareTools" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; height: 20px;"><li class="item facebook" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; position: relative; list-style-type: none; top: -3px; width: 137px;"><fb:like href="http://www.ehow.com/ehow-home/blog/homemade-mothers-day-a-floral-lunch-for-mom/" title="Homemade Mother’s Day: A Floral Lunch for Mom | eHow Home " layout="button_count" send="true" width="150" font="arial" ref="like"></fb:like></li>&nbsp;<li class="item twitter" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; position: relative; list-style-type: none; width: 90px;"><a title="Homemade Mother’s Day: A Floral Lunch for Mom | eHow Home " data-url="http://www.ehow.com/ehow-home/blog/homemade-mothers-day-a-floral-lunch-for-mom/" data-text="Homemade Mother’s Day: A Floral Lunch for Mom | eHow Home " data-via="eHow" data-count="horizontal" class="twitter-share-button" href="http://www.ehow.com/ehow-home/blog/homemade-mothers-day-a-floral-lunch-for-mom/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(198, 58, 9);"></a></li>&nbsp;<li class="item google" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; position: relative; list-style-type: none; width: 65px;"><g:plusone href="http://www.ehow.com/ehow-home/blog/homemade-mothers-day-a-floral-lunch-for-mom/" size="medium" title="Homemade Mother’s Day: A Floral Lunch for Mom | eHow Home "></g:plusone></li></ul></footer><section class="entry" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline;"><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 1.4;"><span class="post-attachment" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: block; text-align: center;"><a href="http://home-ehow-com.blog.ehow.com/files/2013/04/floral_table1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(198, 58, 9);"><img class="alignleft size-full wp-image-10135" title="floral_table" src="http://home-ehow-com.blog.ehow.com/files/2013/04/floral_table1.jpg" alt="" width="620" height="350" style="text-align: left; margin: 4px 24px 12px 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: bottom; display: inline; float: left;"></a></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 1.4;">For spring break, my daughter and I traveled to London. We had an amazing time bonding while endlessly sightseeing and shopping. Springtime in London is my favorite time of year and everything was in bloom there – literally and figuratively! The floral trend we had seen during NY fashion week was all over London, too. Not only did I notice the trend in street fashion, but also in home decor — lampshades, dinnerware, rugs and textiles all had beautiful floral motifs.</p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 1.4;">Now that Mother’s Day is approaching, I am taking inspiration from the beautiful floral trend to create a Mother’s Day lunch in the garden. Normally I take her to brunch at a beautiful restaurant, but I thought that putting in some more time and effort to create something truly unique just for her would be more meaningful.</p><div><br></div></section></section></h1> text/html 2013-04-29T09:38:00+01:00 english-learners.mihanblog.com علیرضا عبداللهی Reading http://english-learners.mihanblog.com/post/6 <h1 id="nointelliTXT" class="articleTitle Heading1" style="text-align: left; letter-spacing: -1px; margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: 500; font-size: 30px; font-family: 'Museo Slab 500', serif; vertical-align: baseline;"><span style="letter-spacing: -1px;">The Truth and Fiction About Batteries</span></h1><div style="text-align: left;"><span style="letter-spacing: -1px;"><br></span></div><div style="text-align: left;"><br></div><div><div class="introMedia leadText" style="font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="mediaLinks FLC" style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><div style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><strong>Feature:</strong>&nbsp;<a href="http://www.ehow.com/feature_12261357_truth-fiction-batteries.html#Feature" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: bold; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(10, 91, 147);">Truth and Fiction About Batteries</a>&nbsp;|&nbsp;<strong>Infographic:</strong>&nbsp;<a href="http://www.ehow.com/feature_12261357_truth-fiction-batteries.html#Infographic" data-flip-action="show-infographic" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: bold; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(10, 91, 147);">Truth and Fiction About Batteries</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"></div></div><div class="media" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><div data-placeholder="feature" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"></div></div></div><article id="Feature" style="font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><header style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><h2 class="Heading2 subArticleTitle" style="text-align: left; margin: 30px 0px 5px; padding: 0px 0px 3px; border-width: 0px 0px 3px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(228, 228, 228); outline: 0px; font-weight: 500; font-style: inherit; font-size: 24px; font-family: 'Museo Slab 500', serif; vertical-align: baseline; letter-spacing: -1px; color: rgb(51, 51, 51);">Truth and Fiction About Batteries</h2><div class="AuthorByLine" data-type="AuthorProfile" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><div data-element="container" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><footer class="AuthorProfileWrap footer" style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="byline trigger" data-action="showModal" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(10, 91, 147); display: inline; cursor: pointer;">By Michael Cox<span class="about" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">, eHow</span></span></footer></div></div></header><div class="photoWrapper" style="margin: 20px 20px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; float: left; overflow: hidden;"><figure class="inlinePhoto" style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; float: left;"><a data-href="http://test3-img.ehowcdn.com/article-new-intro-modal/ds-cdn-write/upload//image/1A/0C/79213466-2A1A-49BE-BAA0-C57809820C1A/79213466-2A1A-49BE-BAA0-C57809820C1A.jpg" data-type="modal" data-modal-content="Thinkstock Images/Comstock/Getty Images" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; cursor: pointer; color: rgb(10, 91, 147);"><img src="http://test3-img.ehowcdn.com/flip-inline-620x348/ds-cdn-write/upload//image/1A/0C/79213466-2A1A-49BE-BAA0-C57809820C1A/79213466-2A1A-49BE-BAA0-C57809820C1A.jpg" width="620" height="348" alt="" class="image" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: bottom;"></a></figure></div><p class="articleText" style="text-align: left; margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 15px; font-family: Georgia; vertical-align: baseline; line-height: 24px;">Batteries have also been in the news -- Boeing's new 787 Dreamliner has been under fire for using batteries that were…well, on fire. Such incidents underscore battery limitations, though there are few black-and-white truths about battery behavior, according to Isidor Buchmann, founder and CEO of Cadex Electronics and author of “Batteries in a Portable World.”</p></article></div><section class="body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline;"><p class="summary articleText" style="font-style: inherit; margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: Georgia; vertical-align: baseline; line-height: 24px;"></p><div class="introMedia leadText" style="font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="mediaLinks FLC" style="margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"></div></div></section> text/html 2013-04-26T21:10:59+01:00 english-learners.mihanblog.com علیرضا عبداللهی Listening http://english-learners.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: -webkit-center;"><font face="arial" size="5">Clothing style</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" bgcolor="#CCCFFF" width="250" style="font-family: arial;"><tbody><tr><td><font size="4"><b>II. Listening Exercises</b></font></td></tr></tbody></table><div style="font-family: arial; font-size: medium; text-align: left;">Listen to the conversation again by pressing the Play Audio button and read along with the conversation. Review the&nbsp;<a href="http://www.esl-lab.com/clothing/clothingsc1.htm#key" style="text-decoration: none; background-image: none; color: rgb(255, 0, 153);">Key Vocabulary</a>&nbsp;and the sample sentences.</div></div> text/html 2013-04-26T21:09:03+01:00 english-learners.mihanblog.com علیرضا عبداللهی Make a Critter Snacking Ladder http://english-learners.mihanblog.com/post/4 <h1 class="Heading1 title" style="text-align: left; color: rgb(35, 35, 35); font-style: inherit; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; font-size: 30px; font-family: 'Museo Slab 300'; vertical-align: baseline;"><span style="font-style: inherit;">Kid Craft: Make a Critter Snacking Ladder</span></h1><div><span style="font-style: inherit;"><br></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(35, 35, 35); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 22.22222328186035px;">This is a simple and slightly messy activity. In other words, it’s perfect for kids of all ages. To make a “critter snacking ladder” save a few cardboard tubes and a decorative ribbon. Then hit the pet store for some birdseed. The only other thing you’ll need is some peanut butter from the pantry.</span></div> text/html 2013-04-24T08:59:00+01:00 english-learners.mihanblog.com علیرضا عبداللهی چطور یک متن خوب بنویسیم؟! http://english-learners.mihanblog.com/post/3 <h1 class="firstHeading" itemprop="name" style="text-align: left; margin: 0px; padding: 8px 0px 4px; font-size: 2.25em; color: rgb(74, 60, 49); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(249, 247, 241);"><a href="http://www.wikihow.com/Write-Articles" itemprop="url" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(74, 60, 49); text-decoration: none; background-image: none;">How to Write Articles</a></h1><p id="originators" style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px 0px 1em; line-height: 1.2em; font-size: 0.85em; color: rgb(81, 66, 57); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(249, 247, 241);"><b>Edited by&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px;">Alan Cohen, Imperatrix, Axiom, Brigitta M.</span>&nbsp;and 96 others</b></p> text/html 2013-04-23T07:46:33+01:00 english-learners.mihanblog.com علیرضا عبداللهی اصلاحات انگلیسی http://english-learners.mihanblog.com/post/2 <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:dotted #E3E3E3 1.5pt; padding:0cm 0cm 11.0pt 0cm"> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 7.5pt; vertical-align: baseline; direction: ltr; unicode-bidi: embed; border: none; padding: 0cm;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">امیدوارم از این چهار اصطلاح به خوبی استفاده کنید</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin-bottom: 7.5pt; vertical-align: baseline; direction: ltr; unicode-bidi: embed; border: none; padding: 0cm;"><span style="font-family: Conv_616, serif; color: rgb(12, 73, 119);"><font size="5">Living Paycheck to Paycheck<br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; vertical-align: baseline; direction: ltr; unicode-bidi: embed; border: none; padding: 0cm;"></p><h1 style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 7.5pt; vertical-align: baseline; border: none; padding: 0cm;"><span style="font-family: Conv_616, serif; color: rgb(12, 73, 119); font-weight: normal;"><font size="5">Shoot Yourself in the Foot</font></span></h1><div><div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:dotted #E3E3E3 1.5pt; padding:0cm 0cm 11.0pt 0cm"> <h1 style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 7.5pt; vertical-align: baseline; border: none; padding: 0cm;"><font size="5"><span style="font-family:&quot;Conv_616&quot;,&quot;serif&quot;; color:#0C4977;font-weight:normal">A Class Act<o:p></o:p></span><span style="color: rgb(12, 73, 119); font-family: Conv_616, serif; font-weight: normal;">Get Under Someone’s Skin</span></font></h1><div><div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:dotted #E3E3E3 1.5pt; padding:0cm 0cm 11.0pt 0cm"> <h1 style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 7.5pt; vertical-align: baseline; border: none; padding: 0cm;"><span style="font-family:&quot;Conv_616&quot;,&quot;serif&quot;; color:#0C4977;font-weight:normal"><font size="5">As a Last Resort</font></span></h1></div></div> </div></div><p></p> </div> text/html 2013-04-21T07:02:55+01:00 english-learners.mihanblog.com علیرضا عبداللهی شروع کار http://english-learners.mihanblog.com/post/1 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">درود بر تام دوستانی که به زبان انگلیسی علاقه دارند.</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">این وبلاگ در جهت آموزش و در اختیار گذاشتن مطالب در این زمینه راه اندازه ی شده است.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اگر دوستان به دنبال مطالب خاصی هستند و نمیتونند پیدا کنند میتوانند موضوع را در قسمت نظرات اعلام کنند.</font></div><div><br></div>